+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Intensivseksjonen ved Sykehuset i Vestfold

Intensivseksjonen ved Sykehuset i Vestfold har laget film om avdelingen. Filmen viser hvordan de ansatte på intensiven jobber på godt og vondt gjennom døgnet. Filmen er ment å bruke i promotering- og undervisningssammenheng.