ISBAR

ISBAR er en modell for kommunikasjon mellom helsepersonell i et behandlingsteam omkring en pasients tilstand.