+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Lindrende behandling

Filmen er utviklet av Kompetansebroen og er koblet opp mot digitalt læringsløp for lindrende behandling.

Klikk her for å gå til læringsløpet