+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Medikament-overforbruk – Bruk av SDS-skjema

Denne filmen gir en kort introduksjon til risiko forbundet med overforbruk av sterke medisiner blant eldre, og viser hvordan man kan avdekke slik risiko ved hjelp av et enkelt skjema (Severity of Dependence Scale). Filmen er en del av forskningsprosjektet PATHWAYS «Hvordan utvikle bedre, tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter?».

Du finner mer informasjon om forskningen på overforbruk av medisiner blant eldre her.

Last ned SDS-skjemaet her.