+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Om Akershus universitetssykehus

https://youtu.be/56EhlDk259s

Vil du bli litt bedre kjent med Akershus universitetssykehus? Denne filmen blir sett av alle nyansatte ved sykehuset. Den gir dem en kort introduksjon med hovedvekt på bygningene på Nordbyhagen i Lørenskog.