Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Psykisk utviklingshemming

56:24

NAKU, Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemming, har laget en film i fire deler som belyser viktig spørsmål  og tema innen fagfeltet psykisk utviklingshemming.

Gjennom intervjuer med  fagpersoner, foresatte og personer som har utviklingshemming forsøker filmen og svare på spørsmål som blant annet:

  • Hva er utviklingshemming?
  • Hva er en diagnose?
  • Hvordan påvirker det ens utvikling?
  • Hvordan påvirker det familien?

NAKU ønsker med filmen å belyse et viktig og komplekst tema på en mest mulig tilgjengelig måte og på den måten styrke kompetansen i kommunene. Filmen er dokumentar- og intervjubasert og er ment å være både informativ og spore til refleksjon. NAKU anbefaler at filmen inngår i opplæringen til alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming i Norge.