+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samvalg

Samvalg er når pasienter deltar i beslutninger om mulige undersøkelser og behandlinger sammen med helsepersonell. Samvalgsverktøy kan være et godt hjelpemiddel.