+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

#Sehelemennesket

Unge funksjonshemmede har laget en kampanje om psykisk helse. Målet med kampanjen er at ungdom med funksjonsnedsettelse skal få  et helhetlig behandlingstilbud som også ivaretar psykisk helse.

I forbindelse med kampanjen har de laget en kort animasjonsfilm som belyser viktigheten av å se hele mennesket, og ikke bare funksjonsnedsettelsen.

Finn mer informasjon om kampanjen her.