+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Smittevernutstyr: Avkledning – Sykehuset Innlandet

Denne filmen er laget ved Sykehuset Innlandet, hvor vi viser hvordan hansker tas av sammen med frakken.