+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Omsorg, faglig kompetanse og kommunikasjon

For sykepleiere og annet pleiepersonell er observasjonskompetanse og bred kompetanse viktig for pasientsikkerheten. Omsorg, faglig kompetanse og god kommunikasjon forebygger sykdomsutvikling og kan redde liv hvis situasjonen blir alvorlig.

En sykepleiers hverdag er aldri lik, men de er eksperter på det de kan. Filmen “Sykepleiere er eksperter” er produsert av Norsk Sykepleierforbund.