+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Oppgaveforskyvning i helsetjenesten

Oppgaveforskyvning i helsetjenesten etter samhandlingsreformen har endret krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. God observasjonskompetanse og handlingsberedskap bidrar til kvalitet på tjenesten. I denne filmen møter du en trygg og kompetent hjemmesykepleier i møte med alvorlig sykdom hos en hjemmeboende pasient.

En sykepleiers hverdag er aldri lik, men de er eksperter på det de kan. Filmen “Sykepleiere er eksperter II” er produsert av Norsk Sykepleierforbund.