Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

24:24

I denne filmen møter dere, pårørende og barn og voksne med utviklingshemming, fageksperter og tjenesteytere som har erfaring med utfordrende atferd. 

Hvordan bruke filmen?

Filmen er godt egnet for deg og dere som arbeider med personer som står i fare for å utvikle utfordrende atferd eller alt har utviklet utfordrende atferd.

Filmen er egnet for læring og refleksjon alene og i grupper. Den primære målgruppen for filmen er tjenesteytere, men også andre som eksempelvis studenter vil ha nytte av en lett tilgjengelig film om dette temaet.

Refleksjonsspørsmål

Det er utviklet noen refleksjonsspørsmål som du kan benytte alene eller aller best sammen med flere i en gruppe av kolleger eller studenter.

NAKU anbefaler følgende spørsmål som kan benyttes i refleksjonen:

  1. I filmen får dere presentert en modell over utvikling av utfordrende atferd. Hva er hovedpoengene i modellen?
  2. Når man snakker om utfordrende atferd refereres det til kultur. Hvilken betydning har kultur? Hvorfor har dette et så stort fokus?
  3. Utfordrende atferd sees på som et symptom? Hva ligger i dette?
  4. Hvorfor tenker vi det er så viktig at også personer med utviklingshemming er med å snakke om tvang og makt og utfordrende atferd?
  5. Hvorfor er kunnskapen til tjenesteytere et viktig poeng når det gjelder utfordrende atferd?
  6. På hvilken måte utfordrer denne filmen din egen arbeidshverdag?

Utgangspunktet for filmen er utsagnet: Folk som har det bra og følger seg trygge vil sjelden slå seg selv eller andre. Teoretisk er grunnlaget for filmen Eric Emerson sin definisjon fra 2001; Kulturelt avvikende atferd som er så intens, frekvent eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som i stor grad begrenser eller hindrer tilgang på vanlige tjenester i samfunnet.