1. Nasjonale kurs i hjerneovervåkning ved hjerneslag

Kurs i hjerneovervåkning av pasienter med hjerneslag. En-dags kurs med forelesninger av leger og sykepleiere med erfaring i å overvåke og behandle hjerneslagpasienter med behov for overvåkning.

Det er mulig å delta digitalt, det sendes ut lenke til Teams til alle påmeldte noen dager i forkant av kursdato.

Arrangør
Akershus universitetssykehus, nevroklinikken og Norsk Hjerneslagforening (NSO)

Målgruppe
Leger, sykepleiere og andre med interesse for hjerneovervåkning ved hjerneslag

Mål for arrangementet
Øke kunnskapen om hjerneovervåking ved hjerneslag

Påmeldingsfrist
21. januar 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Linda Marie Jensen (linda.marie.jensen@ahus.no)

Bevertning
Kaffe/te i pausene

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

29. januar 2024
09:00 - 16:15
Store auditorium, Akershus universitetssykehus