Akuttnettverkets samling 23. og 24. oktober

Tema: Akuttpsykiatrien i endring

Psykisk helsevern utfordres av vansker med å ha nok ressurser til å gi god behandling til den enkelte pasient. Befolkningen forventer at pasientene får best mulig behandling og at samfunnet vernes når det er nødvendig. Som en reaksjon på dette har myndighetene satt ned flere utvalg som utreder omorganisering av psykisk helsevern og endrede lovrammer for fagutøvelsen.
Vi får innlegg fra ekspertutvalget om samtykke til behandling, hvordan arbeidsmiljøloven kan stå i motsetning til helselovgivning og forventninger.
Vi får også innlegg om behandling av søvn og spiseforstyrrelser, nye metoder innen utvikling av miljøterapi og bruk av medisiner i behandling av psykosesymptomer hos barn og unge.
I tillegg til presentasjoner knyttet til hovedtemaet vil det bli parallellsesjoner med presentasjoner fra ulike prosjekter i nettverket.

For detaljert program – se her (pdf)

Arrangør
Akuttnettverket, Avdeling FoU, divisjon psykisk helsevern og rus, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Alle som jobber i akuttavdelinger og akutteam innen psykisk helsevern for voksne og barn/unge.

Mål for arrangementet
Deltagere i Akuttnettverket møtes og deler erfaringer. Det holdes aktuelle forelesninger i plenum og i parallellsesjoner.

Prisinformasjon
– Det er ingen deltakeravgift utover hotellkostnader.
– Det serveres lunsj begge dager og pausemat. De som melder seg på med fullpensjon får middag mandag kveld. De med dagpakke som ønsker middag mandag kveld legger dette inn i bestillingen.
– Ordinære deltakere velger mellom fakturering til arbeidsgiver eller seg selv. Ahus-ansatte internfaktureres i etterkant (oppgi kostnadssted).

o Helpensjon mandag og tirsdag: Kr. 3.395,-
Dekker overnatting i enkeltrom m/frokost, lunsj begge dager m/mineralvann, pausemat, og middag mandag kveld med alkoholfri drikke.

o Dagpakke: 782,- mandag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Dagpakke: 782,- tirsdag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Middag mandag kveld (tilvalg ved dagpakke): 740,-

o Ekstra overnatting: 1.091,-
Enkeltrom fra søndag til mandag m. frokost

Praktisk info
– Påmeldingsfrist: 13. oktober 2023.  Påmeldingen er bindende, og det er ikke mulig å gjøre endringer etter påmeldingsfristen
– Det er reservert 140 rom fram til påmeldingsfristen. Vi kan ikke garantere rom på hotellet etter fristen.

Tidspunkt
Mandag 23. oktober 2023: Registrering fra kl. 09.00, oppstart program i plenum kl. 10.00
Tirsdag 24. oktober 2023: Samlingen avsluttes med lunsj kl. 13:00 – 14.00

Foreløpig program finner du på Akuttnettverket sine sider:  Trykk her

Ved å melde deg på til Akuttnettverkssamlingen godtar du at vi oppbevarer kontaktopplysninger om deg. Formålet med opplysningene er å sende ut invitasjoner til nettverkssamlinger, informasjon om aktiviteter, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne.

Opplysningene deles ikke med andre aktører.

Dersom du ikke ønsker å motta e-post i forbindelse med Akuttnettverket, kan du melde deg av ved å sende en e-post til bodil.skiaker@ahus.no

Kontaktperson for arrangementet
Bodil Skiaker (bodil.skiaker@ahus.no)

Bevertning
Det serveres pausemat og lunsj begge dager. For de som overnatter er det felles middag mandag kveld.

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: kontakt@kompetansebroen.no

23. oktober 2023
10:00 - 14:00
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen