De vanskelige beslutningene: Etikk og jus i verktøykassa

Hvert annet år avholder Senter for medisinsk etikk dette todagers kurset for leger i alders- og sykehjemsmedisin, fastleger samt kommune- og fylkesleger.

Leger som arbeider med gamle står overfor mange og krevende etiske dilemmaer. Dette kurset gir deg kunnskap om og økt innsikt i etiske dilemmaer knyttet til behandling av gamle. Sentrale temaer er pasientautonomi, forhåndssamtaler på sykehjem og i allmennpraksis, beslutninger om begrensning av livsforlengende behandling, samtykkekompetanse og tvang samt prioritering og ressursbruk. Kurset gir deg viktig kunnskap om både etikk og jus, samt praktiske verktøy for å håndtere etiske dilemmaer i arbeidshverdagen.

Se her for detaljert program (pdf)

Arrangør
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Målgruppe
Leger i alders- og sykehjemsmedisin og fastleger. Kurset vil også være relevant for kommune- og fylkesleger

Mål for arrangementet
Kurset gir deg viktig kunnskap om både etikk og jus, samt praktiske verktøy for å håndtere etiske dilemmaer i arbeidshverdagen.

Påmeldingsfrist
03. mai 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
Kursavgiften er 4200,- for to dager (faktureres i ettertid) og inkluderer lunsj og kaffepauser begge dager. Deltakerne kan søke refusjon fra Den norske legeforenings utdanningsfond II/III for reise.

NB. Avmeldinger etter 3. mai, samt no-show vil bli fakturert i sin helhet

Kontaktperson for arrangementet
Ester Mæland (ester.maland@medisin.uio.no)

30. mai 2024
09:00 - 16:00
Tøyen hovedgård, Botanisk hage, Oslo