Den komplekse hjerneslagpasienten

Ergo- og fysioterapeutene på Ahus inviterer til tverrfaglig seminar om den komplekse hjerneslagpasienten. Det blir forelesning fra nevrolog, synspedagog, logoped, fysio- og ergoterapeut. Dette er aktuelt for alle faggrupper som jobber med hjerneslagpasienter i sitt daglige arbeid.

Se her for detaljert program (pdf)

Arrangør
Avdeling Kliniske fellesfunksjoner, Ergo- og fysioterapiseksjonen ved Ahus

Målgruppe
Ergoterapeuter, fysioterapeuter og pleiepersonell i kommunehelsetjensten

Mål for arrangementet
Gi økt kunnskap i håndtering av hjerneslagpasienter

Påmeldingsfrist
23. august 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet

  • Ordinær deltager: 990kr
  • Intern ansatt – gratis:

Kontaktperson for arrangementet
Lars Søby (lars.soby@ahus.no)

Bevertning
Ferdigsmurte baguetter til lunsj

06. september 2024
08:45 - 15:15
Ahus, Nye Auditoriet i Frontbygget