“Den lille forskjellen” Kursserien om lindrende behandling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (USHT Oslo) har i flere år tilbudt en kursserie, kalt «Den lille forskjellen», med ulike temaer knyttet til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I år har vi også inngått et samarbeid med USHT Troms og USHT Vestfold for å nå ut til flere.

I kursserien inngår 6 ulike faginnlegg innen tematikken lindrende behandling.
Du kan selv velge hvilke du vil delta på.
Kursserien går fra 3. september til 21. november, hver gang i tidsrommet 13:30-14:45
Kursopplegget er digitalt og foregår på Teams
Samme lenke for alle 6 faginnleggene: For å delta i møtet – klikk her (teams)

Den 3.september er temaet: “Hvem er den palliative pasienten og etiske aspekter ved palliasjon?

Arrangør
USHT Oslo, USHT Vestfold og USHT Troms

Målgruppe
Helsepersonell som jobber med alvorlig syke og døende, men kan også være nyttig for andre.

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Påmeldingsfrist
03. september 2024 kl 13.30

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Torunn Wibe (USHT Oslo) (torunn.wibe@hel.oslo.kommune.no)

03. september 2024
13:30 - 14:45
Teams