Eldre og legemiddler

Verktøy, for sykehjemsleger, som kan brukes for god medikamentgjennomgang. ved geriater Sigrid Halseth Ahus.
Interaktivt møte, ta med kasuistikker!

Lenke til teams sendes ut i forkant av arrangementet.

Arrangør
Samhandling og helsefremmingsavdelingen

Målgruppe
Sykehjemsleger

Mål for arrangementet
Riktig legemiddelbruk hos eldre

Påmeldingsfrist
21. november 2023 kl 10.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Lene Gjelseth Dalbak (lene.gjelseth.dalbak@ahus.no)

Bevertning
Kaffe/te

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

21. november 2023
14:00 - 15:30
Hybrid møte på Teams, oppmøte Ahus, Skogen rom Nordbysjøen 1. etg.