Ernæringsnettverk i psykisk helse og rus

Velkommen til Webinar: Ernæringsnettverk i psykisk helse og rus.
I regi av bydel St Hanshaugen og bydel Sagene

Dato: 7. desember
Klokkeslett: 10:00-11:00

Dette blir det tredje webinaret for dette ernæringsnettverket!

Webinarets tema blir om blant annet ernæringskortene fra Nasjonal Ernæringsstrategi og hvordan bruke disse, innlegg om ernæringsutfordringer med bruk av psykofarmaka og erfaringsdeling fra et lavterskelsted som jobber bra med ernæring!

Vel møtt på Teams.

Du får en link til møtet når du er påmeldt. Arrangementet er gratis.

Arrangør
Bydel St Hanshaugen, bydel Sagene og USHT Viken og Akershus

Målgruppe
Alle som jobber i rus og psykiatri

Mål for arrangementet
Lære at godt ernæringsarbeid gir bedre psykisk helse for brukere og pasienter

Påmeldingsfrist
03. desember 2021 kl 00.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kristine Nordkvelle ([email protected])

Bevertning
Egen kaffe og te

Tekniske utfordringer med påmelding[email protected]

Tekniske utfordringer med teams/webinar: [email protected]

07. desember 2021
10:00 - 11:00
Webinaret blir på Teams