Ernæringsnettverk i psykisk helse og rus

Velkommen til nytt webinar om ernæringsarbeid som gir bedre helse for personer som sliter med rus og psykiske lidelser.

Programmet vil være spekket med faglig innhold som er relevant for helsepersonell som jobber med denne bruker-/pasientgruppa.
Det blir innlegg fra Silje Gytri fra Frelsesarmeens Rusomsorg i Haugesund, Karianne Thommesen fra NAV Alna Bydel, en ressursperson fra Heroinassistert behandling i Oslo (TBA) og så blir det gjort en oppsummering av hovedpoeng fra tidligere presentasjoner.

Webinaret blir ikke tatt opp, dessverre.

Arrangør
Bydel Sagene og bydel St Hanshaugen i Oslo kommune

Målgruppe
Alt helsepersonell som jobber med brukergruppa

Mål for arrangementet
Øke ernæringskompetanse for helsepersonell som jobber innen rus og psykiatri

Påmeldingsfrist
17. desember 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kristine.nordkvelle@bsa.oslo.kommune.no (Kristine.nordkvelle@bsa.oslo.kommune.no)

Bevertning
Ingen bevertning.

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

19. desember 2023
09:30 - 11:30
Teams. Alle påmeldte får en lenke. Den kan videresendes til andre som er interessert.