Fagdag lindrende behandling

Denne dagen vil i stor grad handle om lindrende behandling til KOLS -pasienter:

KOLS – lindring
Samtaler med KOLS – pasienten
Hvordan legge til rette så pasienten slipper minst mulig innleggelser på sykehus
Fysioterapi til KOLS – pasienter
En pasienthistorie

For påmelding og detaljert program – se her (pdf)

Arrangør
USHT Innlandet (Oppland), SI Gjøvik og NTNU

Målgruppe
Ansatte i kommune, sykehus, studenter og andre interesserte

Mål for arrangementet
Kunnskap om KOLS pasienter og hvordan vi best kan gi lindrende behandling til denne pasientgruppen

Påmeldingsfrist
01. februar 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
600,- ink lunsj

Kontaktperson for arrangementet
Mari Aasen (mari.aasen@gjovik.kommune.no)

Bevertning
Inkludert i prisen er en enkel lunsj og kaffe på morgenen

12. februar 2024
09:00 - 15:00
Quality Hotel Strand Gjøvik, Elvegata 3 - 4, 2815 Gjøvik