Fagdag om demens og fysisk aktivitet/trening

Den 27 mai 2024 arrangeres det en fagdag om demens og fysisk aktivitet eller trening på Prøysenhuset i Ringsaker.

På programmet står faglig påfyll med grunnleggende innføring om demens ved Sverre Bergh, forskningsleder fra AFS. Fagsjef ved Aldring og Helse, Gro Gujord Tangen skal snakke om hva som skjer med gangfunksjon og balanse hos personer med demens. Instruktør fra Fønix Treningssenter i Brumunddal, Anne Grethe Teien skal ha demonstrere øvelser som benyttes i treningsgruppe for personer med demens, som Fønix har hatt gode erfaringer med.

Det blir muligheter for erfaringsutveksling rundt hvordan man kan få til treningsgrupper for personer med demens i praksis, og hvordan man kan få til et godt samarbeid mellom ulike aktører rundt dette tilbudet.

For påmelding – se her (nettskjema.no)

Arrangør
Fagdagen arrangeres av Ringsaker demensforening, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) Sykehuset Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet(Hedmark) og Ringsaker kommune.

Målgruppe
Målgruppe for fagdagen er instruktører fra treningssentre, fysioterapeuter i kommunene, privatpraktiserende fysioterapeuter, studenter ved utdanningsinstitusjoner, ansatte i helse og omsorg i kommunene, samt ansatte i sykehus, spesialisthelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.

Mål for arrangementet
Økt fokus på at trening er viktig for personer med demens, og praktisk eksempel på hvordan det kan gjøres.

Dato
27/05/2024

Påmeldingsfrist
20. mai 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
150,-

Kontaktperson for arrangementet
Randi F. Nilsen (randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no).
Tlf: 906 26 575

Bevertning
Ja, det serveres suppe til lunsj

27. mai 2024
10:00 - 15:30
Prøysenhuset, Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda (rom: Bygda)