Fagdag proACT og fasilitatorer

AVLYST

Sykehuset Østfold, Fagskolen i Viken og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken/Østfold ønsker å invitere proACT-instruktører og fasilitatorer i Østfold til felles fagdag.
Program kommer.

Arrangør
Sykehuset Østfold, Fagskolen i Viken og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken/Østfold

Målgruppe
proACTinstruktører og fasilitatorer

Mål for arrangementet
Kompetanseheving og erfaringsdeling

Påmeldingsfrist
14. desember 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Annette Bjerkenes (annette.bjerkenes@io.kommune.no)
Richard Monroe Olsen (Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no)
Ninela Manov (ninelam@viken.no)

Bevertning
Lunsj

20. desember 2023
09:00 - 15:00
Fagskolen i Viken Kobberslagerstredet 1 1671 Kråkerøy