Forum for sykehjemsmedisin

Sykehjemsleger i opptaksområdet til Ahus inviteres til gratis møteserie.
Hybrid møte på Teams torsdag 26. januar 14.00 – 14.30
Fysisk oppmøte: Skogen Ahus, møterom Nordbysjøen 1. etg.
Møtet ledes av praksiskonsulent Lene G. Dalbak

Tema: Lungemedisin ved overlege/seksjonsleder Leger KOLS/ventilasjon, lungeavdelingen Ahus, Gunnar Einvik.

Tema lungemedisin:
-Dialog omkring O2-nedtrapping. Hva er sykehjemslegenes mening om dette?
-Bruk av aerosol/kammer og forstøver.
-Forventningsverdier for SpO2
-Innleggelser i sykehus

Formålet med forumet er at sykehjemslegene skal få faglig veiledning på områder som er relevante for eget pasientarbeid, samt fungere som en møteplass.
Det oppfordres til at sykehjemslegene legger fram kasus fra sykehjem for drøfting av aktuelle problemstillinger.

Arrangør
Samhandlingsavdelingen, Ahus

Målgruppe
Sykehjemsleger

Mål for arrangementet
sykehjemslegene skal få faglig veiledning på områder som er relevante for eget pasientarbeid

Påmeldingsfrist
26. januar 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Lene Gjelseth Dalbak (lene.gjelseth.dalbak@outlook.com)

Bevertning
Kaffe/te

Deltagere

  • Fysisk deltagere: 24 plasser
  • Digital deltagere: Ubegrenset
  • Lenke sendes ut i forkant til de som har meldt seg på digitalt

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

26. januar 2023
14:00 - 15:30
Ahus, Skogen, møterom Nordbysjøen 1. etg. eller Teams