Forum for sykehjemsmedisin: EKG og hjertesvikt

Sykehuset Østfold inviterer til forum for sykehjemsmedisin. Forumet ble etablert i 2022, og målet med opprettelsen av forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsleger, fastleger og KAD-leger. Tema for samlingen er EKG og hjertesvikt (v/kardiolog i SØ)

Arrangør
Sykehuset Østfold

Målgruppe
Sykehjemsleger, KAD-leger, fastleger og sykehusleger

Mål for arrangementet
Målet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsmedisin, KAD-leger og fastleger.

Dato
21/11/2024

Påmeldingsfrist
20. november 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Karen Kvale Saugestad (karen.saugestad@so-hf.no)
Martine Hemstad Lyslid (martine.hemstad.lyslid@so-hf.no)

Bevertning
Det serveres kaffe/te/mineralvann og noe å bite i.

21. november 2024
14:00 - 16:00
Samfunnsbygg/administrasjonsbygget Kalnesveien 380 1714 Grålum