Forum for sykehjemsmedisin: forhåndssamtale og palliasjon

Sykehuset Østfold inviterer til forum for sykehjemsmedisin. Forumet ble etablert i 2022, og målet med opprettelsen av forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsleger, fastleger og KAD-leger. Tema for samlingen er forhåndssamtale (v/ geriater i SØ) og palliasjon (v/ onkolog i SØ).

Arrangør
Sykehuset Østfold

Målgruppe
Sykehjemsleger, KAD-leger, fastleger og sykehusleger

Mål for arrangementet
Målet med forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsmedisin, KAD-leger og fastleger.

Dato
26/09/2024

Påmeldingsfrist
25. september 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Karen Kvale Saugestad (karen.saugestad@so-hf.no)
Martine Hemstad Lyslid (martine.hemstad.lyslid@so-hf.no)

Bevertning
Det serveres kaffe/te/mineralvann og noe å bite i.

26. september 2024
14:00 - 16:00
Samfunnsbygg/administrasjonsbygget Kalnesveien 380 1714 Grålum