Geriatri og juss

Kurset vil gi en oversikt over juridiske forhold som leger ofte kommer i befatning med når det gjelder geriatriske pasienter. Eksempler er førerkortsaker, vergemål, samtykkekompetanse, behandlingsbegrensning og evne til å skrive testament.

Klikk her for å se programmet til kurset (PDF)

Klikk her for å komme til påmelding

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Kurset er beregnet for alle leger som behandler pasienter med geriatriske problemstillinger, f.eks. fastleger, sykehjemsleger, geriatere, alderspsykiatere og andre sykehusleger.

Mål for arrangementet
Gi en oversikt over juridiske forhold som leger ofte kommer i befatning med når det gjelder geriatriske pasienter.

Pris
4100,-

Påmeldingsfrist
15. februar 2023 kl 23.59

Kontaktperson for arrangementet
Anne Bugge (post@aldringoghelse.no)

Bevertning
Lunsj og kaffe/te

29. mars 2023
08:30 - 15:15
Oslo Kongressenter Youngs gate 21 0108 Oslo