Geriatriseminaret i Vestfold

Rehabilitering av den geriatriske pasienten etter hjerneslag

I arbeid med den geriatriske pasientgruppen må helsepersonell ha kunnskap om hvordan de ulike helseproblemene spiller sammen og påvirker hverandre, og hvordan man ved tverrfaglig hjerneslagsrehabilitering kan optimalisere den enkelte pasientens helse og funksjon.

Temaene for konferansen er:

Akutt slagbehandling i Vestfold
Pasientens perspektiv
Komplikasjoner med fokus på høyere kognitive funksjoner
Dysfagi
Depresjon ved hjerneslag
Fatigue som komplikasjon etter hjerneslag
Afasi
Fysisk funksjon og kommunal rehabilitering

Fullt program med forbehold om endringer (pdf)

Arrangør
Geriatriseminaret i Vestfold er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF, Universitetet Sørøst-Norge (USN eldreforsk), NSF `s faggruppe for geriatri og demens i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Målgruppe
Sykepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og helsefaglige studenter.

Mål for arrangementet
Øke kunnskap om rehabilitering hos geriatriske pasienter.

Påmeldingsfrist
31. januar 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet

  • Ordinær deltager: 500 kr
  • Student: gratis, lunsj ikke inkludert. (påmelding via arrangør)
  • Intern ansatt Siv: 500kr (dette internoverføres i etterkant)

Kontaktperson for arrangementet
Vibeke Warhuus Jacobsen 

Bevertning
Lunsj. Allergier meldes til arrangør ved påmelding

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

07. februar 2024
08:00 - 15:30
Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bakkenteigen, Auditoriet Larvik, Raveien 215, 3184 Borre