Geriatriseminaret i Vestfold

 • På geriatriseminaret belyses demens fra ulike perspektiver:
  Utredning når personen har annet språk, kultur.
 • Ulike tilnærminger og tiltak.
 • Demens og livskvalitet.
 • Pårørendes rolle.
 • Fysisk funksjon hos personer med demens.
 • Teknologi og demens.
 • Demenskor

Arrangør
Sykehuset i Vestfold i samarbeid med USN, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT), Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens.

Målgruppe
Helsepersonell og personell under utdanning som jobber med pasienter med demens

Mål for arrangementet
Øke kompetansen om demens hos helsepersonell

Program geriatriseminar

Påmeldingsfrist
01. februar 2023 kl 23.59

Pris for arrangementet

 • Ordinær deltager: 500 kr
 • Student: gratis, lunsj ikke inkludert.
 • Intern ansatt Siv: 500kr (dette internoverføres i etterkant)

Kontaktperson for arrangementet
Marte Wang-Hansen (marte.wang-hansen@siv.no)

Bevertning
Lunsj og kaffepauser er inkludert i påmeldingsavgiften

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

08. februar 2023
08:30 - 15:30
Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), Campus Bakkenteigen, Auditorium Larvik Raveien 215 3184 Borre