Geriatrisk fjernundervisning – Ger-IT

Undervisningen denne gangen skal handle om Alzheimers sykdom og søvn.
Foreleser er Hedda Tvedten Ness, PhD, Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC), Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Klikk deg inn på denne lenken for å delta (zoom)

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden Ger-IT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om geriatri

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Linn Marie Høilund (linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no)

Bevertning
Nei

19. september 2023
12:00 - 12:45
https://uio.zoom.us/j/66608302659