Geriatrisk fjernundervisning – Ger-IT

Undervisningen skal denne gangen handle om vaksinasjoner hos eldre. Foreleser er Dag. S. Halvorsen, overlege ved geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø).

Delta på undervisningen her (zoom.us)

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om geriatri

Påmeldingsfrist
12. desember 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Linn Marie Høilund (linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no)

12. desember 2023
12:00 - 12:45
Digitalt via Zoom