GRUNNKURS PALLIASJON HØSTEN 2024

Grunnkurs palliasjon er et tre-dagers grunnkurs i palliasjon, som arrangeres en gang i året. Kurset er tverrfaglig og retter seg mot alle faggrupper som jobber med pasientgruppen. Kurset arrangeres av Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold Kalnes.

16., 23. og 24. oktober. Alle dager fra kl 08:30 – 15:00

Arrangør
Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold Kalnes.

Målgruppe
Kurset er et tilbud til helsepersonell som arbeider med palliasjon på sykehjem, i hjemmesykepleien eller på sykehus. Vi anbefaler at personal som ikke tidligere har deltatt på grunnkurs i palliasjon prioriteres, dette for å bygge opp sykepleienettverket ute i kommunehelsetjenesten og på de forskjellige avdelingene på sykehuset.

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om grunnleggende palliasjon og symptomlindring · Økt kunnskap om ivaretagelse av pårørende · Mulighet til å reflektere over egne handlinger og utfordringer knyttet til arbeid med alvorlig syke og døende · Mulighet til å utveksle erfaringer og få inspirasjon til egen arbeidshverdag.

Påmeldingsfrist
01. oktober 2024 kl 23.55

Pris for arrangementet
Ordinær deltager: 1200,- (internoverføres i etterkant)
Intern ansatt: Gratis

Kontaktperson for arrangementet
Anne Sofie Funderud Steinsland, kreftsykepleier, Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold. (Anne.Sofie.Steinsland@so-hf.no)
Kine Torgersen, kreftsykepleier, Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold  (Anne.Kine.Torgersen@so-hf.no)

Bevertning
Kaffe/te og lunsj

16. oktober 2024
08:30 - 15:00
Sted blir publisert nærmere