Helsepedagogikk

Kurs i helsepedagogikk for helsepersonell som arbeider med pasient- og pårørendeopplæring. Kurset gir en innføring i helsepedagogikk og sentrale begreper, kommunikasjon, brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring i praksis, relasjonskompetanse, verdier og holdninger, mestrings- og endringsprosesser og refleksjon om utfordringer i arbeidshverdagen.

Kurset går over fem dager – alle dagene gjennomføres digitalt:

 • 17. mars, kl 08.30-15.00
 • 24. mars, kl 08.30-15.00
 • 8. april, kl 08.30-15.00
 • 22. april, kl 08.30-15.00
 • 12. mai, kl 08.30-15.00

Gjennomføring:
Kurset er lagt opp til deltakelse digitalt. Du vil få nærmere informasjon tilsendt etter påmelding.

Aktuelle tema:

 • Kursdag 1: Innføring i helsepedagogikk – sentrale begreper
 • Kursdag 2: Kommunikasjon og brukerfokus
 • Kursdag 3: PPO i gruppe og relevante verktøy
 • Kursdag 4: Mestrings- og endringsprosessen, i teori og praksis
 • Kursdag 5: Refleksjon over eget ståsted og veien vider

Godkjenninger:

 • Norsk Sykepleierforbund har godkjent kurset med 30 timer i godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
 • Norsk Psykologforening har godkjent kurset med 22 timer som vedlikeholdskurs for psykologspesialist.
 • Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 30 timer. Sammen med mastergrad kan kurset benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.
 • Fagforbundet har godkjent kurset med 26 timer som tellende i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, helsesekretærer, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut og øvrige relevante helsepersonellgrupper.

Arrangør:
Sykehuset Østfold, fag- og kompetanseavdelingen – lærings-og mestringssenteret

Målgruppe
Helsepersonell og erfarne brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med pasient- og pårørendeopplæring.

Mål for arrangementet
Videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk, for å bidra til at de opplever tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Påmeldingsfrist
10. mars 2021 kl 08.00

Pris for arrangementet
Kurset koster kr. 3000,- per deltaker. Faktura sendes fra Sykehuset Østfold ut ifra deltakerlisten.
NB! Kurset er gratis for medarbeidere i Sykehuset Østfold og brukerrepresentanter. Medarbeidere i Sykehuset Østfold melder seg på via Læringsportalen.

Kontaktperson for arrangementet
Tone Olseng Johansen ([email protected]), telefon: 900 49 534 eller Lise K. Jensen, telefon: 459 15 177

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

17. mars 2021
08:30 - 15:00
Webinar