Hjerneslag – behandling og rehabilitering etter akuttfasen

Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus. Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter.

Kursleder: Charlotta Hamre, fysioterapeut PhD, Sunnaas sykehus

Se kursinvitasjon for ytterligere informasjon og program (pdf)

Påmelding – Hjerneslag – behandling og rehabilitering etter akuttfasen (aldringoghelse.no)

Arrangør
Nasjonalt senter for aldring og helse

Målgruppe
Kurset er særlig beregnet på sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder ansatt i primærhelsetjenesten, men er også relevant for leger, helsefagarbeidere, sykehusansatte og andre interesserte.

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om behandling og rehabilitering etter hjerneslag

Påmeldingsfrist
30. oktober 2023 kl 00.00

Pris 
2600,-

Kontaktperson for arrangementet
Sara Hansen Aastvedt (post@aldringoghelse.no)

Bevertning
Lunsj og kaffe/te

30. november 2023
08:30 - 16:00
Scandic Solli Parkveien 68 0202 Oslo