HLR-instruktørsamling Østfold

Fagsamling for HLR-instruktører

Arrangør
Sykehuset Østfold, Fagskolen i Viken og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Målgruppe
HLR-instruktører

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Påmeldingsfrist
04. desember 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Richard Monroe Olsen (richard.monroe.olsen@so-hf.no)

Bevertning
Lunsj

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

08. desember 2023
09:00 - 15:00
Sykehuset Østfold Plenumsalen Kalnesveien 300 1714 Grålum