Hva er palliasjon?

Palliasjon er et fagområde der livskvalitet og lindring er hovedfokuset for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom.
Hva er paliasjon? – er første undervisning i en serie på seks webinarer om palliasjon og temaene er:

  • Hva er palliasjon?
  • Hvem er den palliative pasienten
  • Ulike faser i palliasjonsforløpet
  • Forhåndssamtale

Vi har i dette webinaret fått med oss palliativ sykepleier Ellen Sørlien og kreftsykepleier Karin Sjue til å undervise. Begge har lang erfaring innen palliasjon og jobber nå med rådgivning til pasienter, pårørende, primærhelsetjeneste og øvrige sykehusavdelinger hovedsakelig med fokus på lindring av plagsomme symptomer.

Begge  jobber i ambulant palliativt team ved Sykehuset i Vestfold på senter for kreft- og blodsykdommer. Teamet er opptatt av tett samarbeid innad på sykehuset og med de forskjellige tjenestene i kommunen.

Arrangør
Undervisningswebinarene i palliasjon er et samarbeid mellom Kompetansebroen Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold og Sykehuset i Vestfold.

Målgruppe
Helsepersonell og studenter som jobber med pasienter med livstruende sykdom.

Mål for arrangementet
Kunnskapsheving og forbedret praksis hos helsepersonell.

Påmeldingsfrist
27.september 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
trine.sondergaard.skov@siv.no (trine.sondergaard.skov@siv.no)

Bevertning
nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

28. september 2023
12:00 - 13:00
Lenke til Teams sendes ut etter kl 12 dagen før webinaret