Klinisk emnekurs i lungemedisin

Avdeling for lungemedisin ønsker velkommen til klinisk emnekurs i lungesykdommer for allmennpraktiserende leger. Kurset vil gjennomgå konkret, oppdatert og praktisk kunnskap om de viktigste problemstillingene vi møter i allmennpraksis. “Best practice” for sentrale pasientproblemer i lungemedisin, praktiske prosedyrer og øvelser i tolkning av spirometri er blant temaene på kurset.

Se her for detaljert program (pdf)

Arrangør
Avdeling for lungemedisin, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Allmennpraktiserende leger

Mål for arrangementet
Kurset har som mål å bidra til at fastlegene på en enda bedre måte er i stand til å vurdere og behandle akutte og kroniske lungesykdommer, og på den måten bidra til god henvisningskvalitet og dermed bedre behandlingsforløpet for pasienten fra primærhelsetjenesten gjennom spesialisthelsetjenesten og tilbake til primærhelsetjenesten.

Påmeldingsfrist
08. april 2024 kl 12.00

Pris for arrangementet

  • Fysisk deltagelse: 4200kr (1200,- for tapas kommer i tillegg)
  • Digital deltagelse: 4200kr

Kontaktperson for arrangementet
lene.gjelseth.dalbak@ahus.no (lene.gjelseth.dalbak@ahus.no)

Bevertning
Tapas

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

09. april 2024
16:00 - 20:30
Webinar på Teams/ oppmøte Akershus universitetssykehus HF, auditoriet i Nye Nord, 5. etg.