KOM og PRØV Padlet

KOM og PRØV Padlet er et tilbud for deg som ønsker å bruke digitale samhandlingsverktøy i undervisning eller opplæring, men kjenner deg usikker på hvordan. Tilbudet er praktisk ferdighetstrening hvor du får prøve, lage og teste ulike funksjoner i Padlet.

Lenke til påmelding eller drop-in finner du her (mestring.no)

Padlet er et verktøy for digital samhandling. Det kan brukes til blant annet idémyldring, erfaringsutveksling, refleksjon og gruppearbeid.

Vi deler vår erfaring med Padlet og går blant annet gjennom:
– hvordan opprette ei digital tavle/Padlet
– Ulike typer tavler/formater
– Hvordan dele tavle/Padlet med andre
– Eksempler på hvordan Padlet kan brukes i undervisning eller kurs.

Vi anbefaler at du oppretter en bruker på www.padlet.com før du kommer.

Vær oppmerksom på at verktøy og ressurser med innlogging kan samle data om brukerne sine.

Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Målgruppe
Fagpersoner som har lite eller ingen kjennskap til Padlet fra før

Mål for arrangementet
Bli tryggere i bruk av digitale verktøy i undervisning og opplæring

Påmeldingsfrist
26. august 2024 kl 10.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Anita Alvheim (anita@mestring.no)

26. august 2024
10:00 - 11:30
Microsoft Teams