KOM og PRØV Slido

KOM og PRØV Slido er et tilbud til deg som ønsker å bruke digitale verktøy i undervisning eller opplæring, men kjenner deg sikker på hvordan. Tilbudet er praktisk ferdighetstrening hvor du får prøve, lage og teste ulike funksjoner i Slido.

Lenke til påmelding eller drop-in finner du her (mestring.no)

Slido er et digitalt responsverktøy som kan brukes for å gjøre kurs, undervisning og møter mer interaktive. Slido kan brukes for å engasjere deltakerne til å dele synspunkter, innspill, kommentarer og tanker. Det egner seg både til fysiske og digitale tilbud.

Vi deler egner erfaringer med Slido og vil blant annet gå gjennom;
– hvordan opprette et arrangement
– hvordan opprette ulike poller (meningsmåling, ordsky m.m)
– hvordan dele en poll med andre

Vi anbefaler at du opprette en bruker på www.slido.com før du kommer.

Vær oppmerksom på at verktøy og ressurser med innlogging kan samle data om brukerne sine.

Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Målgruppe
Fagpersoner som har lite eller ingen kjennskap til Slido fra før.

Mål for arrangementet
Bli tryggere i bruk av digitale verktøy i undervisning og opplæring

Påmeldingsfrist
16. august 2024 kl 09.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Anita Alvheim (anita@mestring.no)

16. august 2024
09:00 - 10:30
Microsoft Teams