Kreft og palliasjon i allmennpraksis

Regional kompetansetjeneste i lindrende behandling, Helse Sør-Øst arrangerer i samarbeid med Den Norske legeforening kurset «Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon»

Meld deg på ‘Kreft og palliasjon i almennpraksis her (legeforeningen.no)

Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst

Målgruppe
Allmennleger og andre leger med interesse for kreft og palliasjon.

Mål for arrangementet
Oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen, eksempelvis forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling.

Påmeldingsfrist
04. desember 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
4200,- (+800 for servering begge dagene)

Kontaktperson for arrangementet
Torunn Wester (towest@ous-hf.no)

Bevertning
Lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften

08. februar 2024
08:00 - 16:00
Oslo universitetssykehus, Ullevål. Søsterhjemmet