Krisekonferansen 14. og 15.november

Krisekonferansen 2022 med tema “RISIKOSITUASJONER – hvordan gjøre gode vurderinger?”

Arrangør
Sykehuset Innlandet v/DPS Gjøvik og Statsforvalteren i Innlandet

Målgruppe
Kommuner, NAV, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner og andre

Mål for arrangementet
Bedre vurderinger i risikosituasjoner

Påmeldingsfrist
For mer informasjon om programmet og påmelding, trykk her. 

Pris for arrangementet
Deltagelse 1 dag: 1400,- inkludert lunsj og pausemat
Deltagelse begge dager: 2800,- inkludert lunsj og pausemat
Konferansemiddag: kr. 600 eksl. drikke
Overnatting enkeltrom: kr. 1695 inkludert frokost og konferansemiddag
Overnatting dobbeltrom: kr.1248 inkludert frokost og konferansemiddag

Kontaktperson for arrangementet
Ingunn Thomassen Berg ([email protected])

Bevertning
Lunsj, pausemat, konferansemiddag

Vedlegg

14. november 2022
08:30 - 15:15
Quality Hotel Strand Gjøvik Strandgaten 15, inngang Elvegata 2815 Gjøvik