Kurs i helsepedagogikk

Velkommen til kurs i helsepedagogikk 2019

Når?
Kurset går over 5 dager: 2. og 9. april (tirsdager) og 29. april, 6. og 13. mai (mandager) kl. 09.00 -15.30.

Hvorfor helsepedagogikk?
Pasient- og pårørendeopplæring er forankret i norsk helselovgivning (Jfr. Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om helsepersonell, Lov om pasient- og brukerrettigheter), og er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Opplæring av pasienter og pårørende skal supplere og støtte den medisinske behandlingen gjennom hele pasientforløpet.

Målgruppe
Helsepersonell fra kommuner, bydeler og Akershus universitetssykehus (f.eks. sykepleiere, leger, sosionomer, fysio- og ergoterapeuter) og brukere som deltar i opplæring av pasienter og pårørende.

Innhold
Brukerkunnskap, brukermedvirkning og migrasjonshelse
Empowerment og helsepedagogikk , samt barn som pårørende
Undervisningsprosessen og arbeid med presentasjon av brukerhistorier
Kommunikasjon, veiledning og helsecoaching
Gruppeledelse og gruppeprosesser

Arbeidsmetoder i kurset:
Forelesning, erfaringsutveksling i grupper og egenrefleksjon.

Kurstimer
Norsk Sykepleierforbund godkjenner 25 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som generelt meritterende til ergoterapispesialist med 30 timer.
Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 30 timer vedlikeholdsaktivitet.
Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 30 timer.

Praktiske opplysninger
Kursavgift: Kr. 1000,-

Ved påmelding velger du type billett, for Ahus-ansatte eller ikke. Ahus-ansatte får billett til kr. 0,- fordi de senere internbelastes for beløpet.

Kurset holdes på DPS Åråsen, C. J Hansensvei 31, 2007 Kjeller. Parkering ved Åråsen er forbeholdt pasienter. Det er gratis parkering ved Skedsmohallen (5 min å gå).
Oppmøte og registrering kl. 08.45. Oppstart kl. 09.00.
Det serveres kaffe og te. Lunsj kan kjøpes i kantina på Åråsen, eller du kan ta med matpakke.
Evt. spørsmål: Marit Hofset (marit.hofset@ahus.no). Påmelding fortløpende til fulltegnet kurs.

Kurset er fulltegnet

02. april 2019
09:00 - 15:30
DPS Åråsen, C. J Hansensvei 31, 2007 Kjeller