Kurs i helsepedagogikk

«Hvordan snakke med pasienter og pårørende om helse og mestring?»

Innføring i helsepedagogikk med følgende temaer:
Pasientens helsetjeneste- det gode pasientmøtet hva er det ?
Hvorfor brukermedvirkning og samvalg for medvirkning ?
Hva er pasient- og pårørendeopplæring, inkludert læring og mestring?
Hvordan er pasient og pårørendeopplæring forankret i lovverk ?
Hva er helsekompetanse?
Hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen?
Hva kjennetegner god kommunikasjon, veiledning og helsecoaching?

Kurset går på følgende tre dager: Onsdag 12., 19. og 26. april 2023 kl 08.30-15.30

Arrangør
Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus

Målgruppe
Helsepersonell fra sykehus, kommune og brukere som deltar eller ønsker å delta i opplæring av pasienter og pårørende.

Mål for arrangementet
Økt helsepedagogisk kompetanse og kunnskap om pasient- og pårørendeopplæring

Påmeldingsfrist
10. mars 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 1500kr
  • Intern ansatt – avgift: 1500kr ( internfaktureres i etterkant)
  • Brukere: Gratis

Kontaktperson for arrangementet
Marit Hofset og Tove Bergh (Marit.hofset@ahus.no Tove.Bergh@ahus.no)

Bevertning
Det serveres lunsj, kaffe og te

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

12. april 2023
08:30 - 15:30
Kurset holdes på Lovisenberg Diakonale sykehus Lovisenberggaten 17, i auditoriet 2 etg. ved kantinen