Kurs i helsepedagogikk

Kurset går over fem dager og er basert på Håndbok i helsepedagogikk.

5. september 2023
12. september 2023
19. september 2023
26. september 2023
3. oktober 2023

Kurset er praksisnært og omhandler temaer som lærings- og mestringspraksis, samvalg, brukermedvirkning, helsekompetanse, relasjonskompetanse og kommunikasjon, gruppeledelse, læring, didaktikk og endrings- og mestringsprosesser.

Kurset vil vise til ulike metoder, arbeidsformer og digitale verktøy som kan brukes i både fysiske og digitale kurs.

For påmelding – se her (sykehuset-innlandet.no)

Arrangør
Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring

Målgruppe
Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud (individuelt eller i grupper). Dette kan være alt fra mestringsgrupper for pasienter og pårørende innen psykisk helsevern (psykoedukasjon) til grupper for diabetes, dialyse, hjerte/kar, lunge osv. Det kan også være at du jobber mer en til en, og ønsker å styrke din kompetanse og ferdigheter innen å arbeide med mestringsprosesser. Du vil møte andre som jobber med det samme som deg selv, fra andre regioner, og fra andre fagmiljøer. Du vil få mulighet til å jobbe med/utvikle/forbedre egne tilbud gjennom kurset.

Mål for arrangementet
Formålet med kurset er å styrke og videreutvikle deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk. Kurset skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse, både individuelt og i grupper.

Påmeldingsfrist
27. august 2023 kl 23.59

Pris
Gratis

Kontaktperson for arrangementet
Magnus Østvang (Magnus.Ostvang@sykehuset-innlandet.no)

05. september 2023
09:00 - 15:00
Kurset foregår digitalt over fem dager i løpet av fem uker. Oppmøtested enten Elverum, Fagernes, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Lillehammer, Otta eller Tynset.