Kurs i palliasjon for sykehjemsleger

Kurset vil gi deg som sykehjemslege grunnleggende kunnskap om palliativ medisin og gjøre deg mer rustet til å møte de utfordringene man står overfor på sykehjem. Programmet bygger videre på fjorårets sykehjemslegekurs i regi av palliativ avdeling Ahus, men kurset passer like bra for nye deltagere! Kurset vil være praktisk rettet og bruke kasuistikker fra en hverdag vi alle kan kjenne oss igjen i. Det kreves ingen forberedelser, men kursledere tar gjerne imot temaer, problemstillinger eller kasuistikker som ønskes tatt opp. Foreleserne har alle bakgrunn fra sykehjemsmedisin/allmennmedisin.

Se her for program (pdf)

Arrangør
Palliativ avdeling Ahus

Målgruppe
Sykehjemsleger

Mål for arrangementet
Å styrke palliasjonskompetansen på sykehjem

Påmeldingsfrist
11. januar 2024 kl 23.59

Pris for arrangementet
1000,-

Godkjenning
Kurset er søkt godkjent med 8 timer tellende for allmennmedisin og kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin

Kontaktperson for arrangementet
Solveig Torvund (solveig.kristine.kolstad.torvund@ahus.no)

Bevertning
Lunsj, kaffe og kake

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

17. januar 2024
08:00 - 15:30
Ahus Nordbyhagen, Nye Nord, Auditoriet i 5. etg. Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen