Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Kurset retter seg mot leger og vil bidra til økt kompetanse og utvikling av kommunikasjonsferdigheter.

Detaljert program for dagene finner du her (pdf)

For informasjon om kursene, kurslederne og påmelding – se her!

Kurset arrangeres over to dager, 23-24. november.

Arrangør
Stiftelsen Verdighetsenteret i samarbeid med Akershus Universitetssykehus

Målgruppe
Leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase

Mål for arrangementet
Undervisningen er rettet mot bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/ eller kolleger innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensning og døden. Kurset dekker en rekke relevante læringsmål for LIS

Påmeldingsfrist
10. november 2023 kl 12.00

Pris
 3500kr,-

Kontaktperson for arrangementet
Sebastian von Hofacker (svh@verdighetsenteret.no)

Bevertning
Pausemat, lunsj, kaffe, te, vann

23. november 2023
09:00 - 16:00
Akershus Universitetssykehus - rom: TBA