Kveldsundervisning i smittevern for leger

Kveldsundervisning for leger i opptaksområdet Ahus og andre. Smittevern ønsker å ha fokus på antibiotikaforskrivninger og forebygging av resistente mikrober.

Klikk her for å åpne oppdatert program (pdf)

Arrangør
Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Fastleger, tilsynsleger, sykehjemsleger, legevaktsleger og andre interesserte

Mål for arrangementet
Øke bevisstheten hos leger i kommunehelsetjenesten når det gjelder antibiotikabruk

Påmeldingsfrist
22. november

Bevertning
Rundstykker, kaffe og te

Pris for arrangementet
– Gratis for leger fra kommuner med smittevernssamarbeidsavtale (Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lørenskog, Nannestad, Fet, Sørum, Hurdal, Rømskog)
– 800,- for leger fra kommuner uten samarbeidsavtale

Kontaktperson for arrangementet
Anita Helene Jarodd anita.helene.jarodd@ahus.no
Smittervernavdelingen, Ahus

Tekniske problemer og brukerstøtte
kontakt@kompetansebroen.no

27. november 2019
16:00 - 18:15
Akershus universitetssykehus, S1, rumnr. s104.016

Påmelding

Ledige plasser