Legemiddelhåndtering og forsvarlig legemiddelpraksis i helsetjenesten

Legemiddelhåndtering er et område der svikt kan resultere i alvorlige hendelser. Arbeidsgivere har ansvar for å sikre systemer og rutiner som sikrer dette, og for at helsepersonell som utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering har tilstrekkelig kompetanse, formelle og reelle kvalifikasjoner.

Kompetansebroen inviterer ledere og fagansvarlige til et webinar hvor vi ønsker å belyse forhold rundt forsvarlig legemiddelpraksis og oppgavedeling. Kirsti Bjerke Sæther fra Helsedirektoratet vil presentere hvordan helsemyndighetene tolker faglig forsvarlig praksis i legemiddelhåndtering, og om den pågående oppdateringen av rundskriv til legemiddelhåndteringsforskriften (helsedirektoratet.no). I tillegg vil Sykehusapoteket Ahus og Kompetansebroen presentere grunnkurset i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere på Kompetansebroen med både faglig innhold og praktisk oppbygning.

For mer informasjon om webinaret klikk her.

DELTA VIA TEAMS HER (teams)

Bidragsytere
Kirsti Bjerke Sæthre har Master i farmasi fra Universitet i Bergen og University of East Anglia. Hun har tidligere bakgrunn som farmasifaglig rådgiver i kommunehelsetjenesten og har blant annet jobbet med oppgaver innen tilsyn/revisjon, prosedyreutvikling, legemiddelgjennomganger og undervisning av helsepersonell med ansvar for legemiddelhåndtering. Hun har også vært apoteker. Nå arbeider hun som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Avdeling legemidler og biomedisin, med oppgaver innen trygg og effektiv legemiddelbruk.

Heidi Kristin Aas er farmasøyt, og har lang erfaring fra arbeid med undervisning, revisjoner og rådgivning i kommunehelse- tjenesten. I dag arbeider hun med tilsvarende oppgaver ved Ahus. Heidi var med å utforme 12 timers grunnkurs og oppfriskningskurs i legemiddellære for helsefagarbeidere som ble holdt i Akershus før helseforetaksreformen i 2002, og har vært sentral i arbeidet med e-boken for legemiddelhåndtering som Kompetansebroen har utarbeidet.

Ellen Eie og Maiken Næss fra Kompetansebroen vil avslutningsvis presentere den praktiske oppbygningen av grunnkurset.

Målgruppe
Ledere og fagansvarlige i kommuner, og alle interesserte.

Mål for arrangementet
Innsikt i hvordan helsemyndighetene tolker faglig forsvarlighet i legemiddelhåndtering, samt innsikt i faglig og praktisk oppbygning av Kompetansebroens kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere.

Dato
18.april klokken 13.00-14.00.
Lenke til webinaret sendes på epost dagen før.

Påmeldingsfrist
17. april 2024 kl 12.00

Spørsmål til webinaret kan sendes til kontakt@kompetansebroen.no

Merk at det ikke vil bli åpnet for spørsmål underveis i webinaret.

 

18. april 2024
13:00 - 14:00
Teams. Lenke sendes ut dagen før webinaret.