Lunsjwebinar demens- verktøy og ressurser kl.12.00-12.45

I 2024 skal USHT samarbeide med Aldring og helse om videreføring av lunsjwebinarene, forløp demens.

Dagens tema er nye verktøy og ressurser til ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten som arbeider med personer med (mistanke om) demens. Webinaret blir holdt av Berit K. Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2025, Helsedirektoratet

Delta via teams her (teams)

Arrangør
USHT og Aldring og helse

Målgruppe
Helsepersonell, brukere og pårørende

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Ingen påmelding til arrangementet

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Brita Aaslie-Fjell (brita.aaslie-fjell@gjovik.kommune.no)

Bevertning
Nei

17. januar 2024
12:00 - 12:45
Digitalt via Teams