Lunsjwebinar – Arbeid med personer med demens og pårørende med minoritetsbakgrunn

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Øst, USHT Øst, består av USHT Oslo, USHT Viken (Akershus), USHT Viken (Buskerud), USHT Innlandet og USHT Viken (Østfold). Sammen tilbyr sentrene nå en rekke lunsjwebinar i forbindelse med forbedringsarbeidet Rett tiltak til rett tid – Demensforløp.

Rett tiltak til rett tid er en satsning innen Demensplan 2025 og skal bidra til at personer med kognitiv svikt/ demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor.

At diagnosen settes på riktig tidspunkt og at både personen med demens og pårørende kan få informasjon, støtte og hjelp tidligst mulig etter at diagnosen er satt.
At både pasient/ bruker og pårørende skal oppleve at deres behov blir sett og tatt på alvor, at de opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene de mottar.
Sikre samarbeidsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fastlegene.

Teamet for dagens webinar er:

Arbeid med personer med demens og pårørende med minoritetsbakgrunn“, ved Kristine Marie Gram, demenskoordinator i bydel Grorud

Klikk her for å delta på Lunsjwebinar – demensforløp (teams)

Arrangør
USHT Oslo, USHT Viken (Akershus), USHT Viken (Buskerud), USHT Innlandet og USHT Viken (Østfold)

Målgruppe
Helsepersonell

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Påmeldingsfrist
27. september 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Brita Aaslie-Fjell (brita.aaslie-fjell@gjovik.kommune.no)

Bevertning
Ingen

27. september 2023
12:00 - 12:45
Teams